Noter och notböcker

Under pandemin vi har haft i snart två år i hela världen, från och till med restriktioner fram och tillbaka, har gjort att vi har isolerat oss i hemmet. Men isoleringen har också inneburit att människor har börjat intressera sig för andra saker som de kanske inte tidigare har gjort. Till exempel att sy, ett tag fanns det inga symaskiner att få tag på då de inte kom in i samma takt som de såldes på grund av förseningar med transporter. Ett annat område där intresset har ökat är inom musik, noter och notböcker har fått långt fler intressenter som vill lära sig att spela ett instrument eller sjunga.

Noter för funktionshindrade

Med hjälp av en annan typ av noter finns det numera även noter och notböcker för de med olika typer av funktionshinder. Det har framkommit att en del personer har svårt att lära sig de klassiska noterna som finns och har funnits länge. Istället har det tagits fram något som kallas för figurnoter. De som har lättar att se med färger och former har mycket lättare för dessa figurnoter än de vanliga svarta noterna. Tur är väl det, att alla nu kan lära sig att läsa noter och spela ett instrument eller sjunga i kör.

Annorlunda notböcker

Dessa annorlunda notböcker med notfigurer består av symboler med färg, form och längd. Med figurnoter har varje ton en egen färg, E till exempel är alltid grå och D är alltid brun. Med hjälp av formen vet man på vilken höjd man ska spela. Tonhöjden som man oftast sjunger ifrån, eller utgår ifrån, är noterad med hjälp av små ”bollar”. De toner som spelas längre till höger på till exempel ett elpiano, är noterade som trekanter. Det gör att man lätt hittar vart på pianot man ska spela. Bastonerna ligger längst till vänster på pianot och deras figurnoter ser ut som ett slags fyrklöver.